info@controld.es | Tel: 607 362 361

  • Empresa

Empresa: ControlD - ControlDuct.

ControlD sorgeix per la permanent preocupació dels seus integrants de millorar la qualitat de vida de les persones mantenint l'harmonia del medi ambient que ens envolta. Això s'aconsegueix amb la constant capacitació i coneixent la problemàtica de les diverses zones del nostre entorn i bàsicament amb una profunda vocació cap a la salut pública.

ControlDuct neix arran de les necessitats i sol·licituds dels nostres clients a l'hora de realitzar desinfeccions en Conductes d'Aire qual cosa fa que aquests tinguin un tractament previ de neteja abans de la desinfecció. Això, com per altres aspectes ens ha suposat nous reptes a millorar la qualitat de vida de les persones, ja sigui en el lloc on exerceixen el seu treball com a casa.

El personal tècnic està capacitat per actuar com a responsables per l'assessorament, planificació i actuació de tractaments amb plaguicides segons l'Ordre del 8 de març de 1994 dels Ministeris d'Agricultura, Pesca, Alimentació i de Sanitat i Consum.

ControlD disposa d'assessors professionals especialitzats com ara: Biòlegs, Enginyers Mediambientals, Veterinaris i Farmacèutics els quals tindran participació quan el cas ho requereixi.